UGT-PV ha fet arribar les dades de l’atur del mes de juliol, unes dades que, igual que ha succeït arreu de tot el país, a La Vall d’Albaida mostren un increment respecte a l’anterior mes de juny, a pesar que les xifres, comparades en juliol de 2021 són més que positives.

Durant els últims mesos La Vall d’Albaida venia mostrant una gran millora pel que respecta a les dades de l’atur, unes dades que no paraven de baixar mes rere mes fins que la dinàmica s’ha trencat durant el mes de juliol. Sense valoració per part del sindicat en aquesta ocasió, tot fa indicar que, com passa cada any, el tipus de turisme no acompanya a unes bones xifres en aquests mesos estivals.

Respecte al passat mes de juny, que acabava amb 5.441 inscrits al LABORA com a demandants de feina, el mes de juliol ho feia amb 5.570 a la comarca de La Vall d’Albaida, el que suposa un augment de l’atur del 2%. Pel que respecta a la variació interanual, la xifra, com és evident pels efectes de la pandèmia, ha millorat de forma notòria. En juliol de 2021 eren 6.447 demandants de feina a La Vall d’Albaida, el que suposa que en 2022 hi ha 877 menys, un descens del 15.75%.

Pel que fa la contractació, a La Vall d’Albaida s’han enregistrat durant el mes de juliol un total de 2351 contractes, 274 menys que en el passat 2021. D’eixos 2.351, el 45.51%, és a dir 1.070, son indefinits, mentre que la resta, 1.274, son temporals. A pesar de la baixada dels contractes respecte al passat 2021, el nombre d’indefinits ha augmentat en 807 respecte al 2021, el que mostra una major estabilitat del mercat laboral una vegada superat el pitjor de la pandèmia.