El Fons Valencià ha obert el termini d’inscripció -que finalitza el 12 juny- per a cobrir 24 places de voluntariat internacional mitjançant la cooperació tècnica a municipis de Bolívia, l’Equador i el Salvador, en base a assistències tècniques sol·licitades per les contraparts del FVS.

Aquest projecte, denominat “Especialista Municipal Voluntari/ària”, està enfocat a personal tècnic especialitzat d'ajuntaments i mancomunitats que formen part del Fons, però també a persones tècniques municipals de qualsevol altre ajuntament o mancomunitat no integrat en l’associació però que estiguen empadronades a un municipi adherit al Fons.

Les places que s’ofereixen es concentren en la seua majoria en l’àmbit de la igualtat, joventut, turisme, desenvolupament local, música i gastronomia, i totes les despeses ocasionades com a conseqüència del voluntariat estan cobertes.

Els objectius generals d’aquesta convocatòria pública són els de crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que participen, prestar assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats dels països del Sud, i obrir un espai de participació directa en terreny per a les entitats locals sòcies del Fons, en programes i projectes de cooperació internacional que està executant l’entitat.