L'Ajuntament de Benissoda, ha posat en marxa l'elaboració del II Pla Municipal d'Igualtat i Oportunitats de Gènere per a tota la ciutadania, un pla que expliquen “hem d'analitzar la realitat en tots els sentits”. Es refereixen a les polítiques d'igualtat existents i la situació d'igualtat/desigualtat en el nostre municipi; als diferents àmbits (ocupació, habitatge, sanitat, educació, inclusió, etc.) les accions prioritàries; els recursos a augmentar; les resistències a superar; les bones pràctiques a incloure; el paper dels moviments socials, les associacions, la població en general. Amb açò, afirmen, podrem adaptar la proposta del Pla d'Igualtat en un moment determinat social, econòmic i polític.

És important conéixer l'opinió de veïnes i veïns de Benissoda, podeu donar la vostra opinió, impressions sobre el tractament de la igualtat que es percep en: Empreses, comerç, a les escoles, entre veïnes i veïns, en tots els àmbits del nostre poble, a l'ajuntament i qualsevol opinió sobre la igualtat de gènere.

benissoda@igualdadreal.org

La informació serà gestionada per l'empresa que realitza l'estudi i tractada de forma confidencial. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999 i el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) d'aplicació obligatòria a partir del 25 de maig de 2018, l'informem que les dades personals contingudes en la comunicació seran tractades confidencialment, pel personal de l'empresa encarregada de fer el Pla d'Igualtat.