Des del Centre de Salut d’Albaida ha traslladat a l’Ajuntament del municipi que en els últims dies s'han hagut d’enfrontar a faltes de respecte i actituds agressives cap a les persones que allí treballen, a més volen fer arribar que ells i elles busquen cada dia garantir la teua salut i fan tot allò que poden. Recorden que qualsevol queixa del servei es pot presentar per escrit on corresponga, però en cap cas es toleraran les actituds d'eixe tipus.

La plantilla del Centre de Salut s'ha vist reduïda per baixa mèdica d'alguns dels seus membres i s'ha hagut de reajustar, tenint un increment de càrrega la resta del personal.

A més, han volgut recordar que els resultats de les PCRs no depenen del Centre i es comuniquen en tindre'ls, expliquen des del Consistori que recorden que “potser no entenem algunes normes que s'apliquen, però podem preguntar el seu perquè i si així i tot seguim sense compartir-les hi ha mecanismes per a presentar una queixa. Preguem paciència, sabem que és molt complicat i molest, però és absolutament intolerable les situacions viscudes en el centre”.