Els treballador de l'empresa Reciclados Integrales, SA (RECISA), tenien previst iniciar una vaga indefinida a partir del 25 d'octubre degut a la situació del conveni col·lectiu del centre de treball de La Vall d'Albaida, però finalment la vaga ha quedat ajornada durant almenys 15 dies més. Aquesta noticia la coneixíem en exclusiva a Ràdio Ontinyent.

//

Escucha Roberto Mollà recorda que la vaga no s'ha suspés, s'ha ajornat en Play SER

Les parts involucrades s’han reunit aquest matí amb el Tribunal d'Arbitratge Laboral buscant posar una solució a eixa vaga per tractar d’evitar-la. Les negociacions han anat per bon camí, pel que els membres de Recisa, empresa concessionària del servei públic de recollida de residus urbans en els municipis de La Vall d'Albaida, han decidit de moment esperar dos setmanes més, però expliquen que, si en 14 dies no arriben a un acord, el 9 de novembre donarà inici eixa vaga indefinida.

//

Escucha Roberto Mollà explica que si el 9 de novembre no ha hagut acord s'anirà a la vaga en Play SER

Segons expliquen els treballadors de Recisa la negociació del conveni col·lectiu del centre de treball de la recollida de residus de La Vall d'Albaida “ha sigut complicat i conflictiu en l'última dècada, ja que l'últim conveni va ser signat el dia 7 de juny de 2010 i amb vigència fins al 31 de desembre de 2011 i quan va finalitzar la seua vigència no va ser possible acordar i signar un altre acord que el substituïra. Tampoc ha sigut possible la negociació en els anys 2016, 2017, 2018 i 2020, a pesar que el propi conveni establia: De no mediar denúncia formal de cap de les parts en el termini indicat en el paràgraf anterior, el contingut present Conveni Col·lectiu es prorrogarà automàticament, incrementant-se els seus continguts econòmics en l'IPC de l'any natural immediatament anterior”.

Expliquen que “no va ser fins al 3 de juliol de 2015, es va arribar a l'acord de pròrroga del text del conveni que es va signar en 2010, sense que des d'aqueix moment es poguera recuperar la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris. Tot això malgrat els acords amb l'empresa en aqueixa reunió: “TERCER.- Quant a la revisió dels anys 2012, 2013 i 2014, les parts es convoquen per a tractar aquest tema en les pròximes reunions del Conveni Col·lectiu”. Matisen a més que “A més d'aquests continus incompliments, la direcció de l'empresa empresa en la reunió del mes de gener de 2020, ens va tirar, literalment, del despatx “perquè amb nosaltres no es podia negociar”.

//

Escucha Roberto Mollà explica que el conveni està paralitzat en Play SER

Les conversacions seguiran durant aquestes setmanes per tractar d’evitar una vaga que seria molt conflictiva sobretot en municipis com Ontinyent, grans ciutats on la recollida porta a porta deixaria de fer-se pel que s’acumularia el fem pels carrers a les portes de les vivendes.