Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

Els veïns de Castelló votaran en què invertir 20.000 euros

Castelló de Rugat ha encetat la primera fase del programa Castelló Participa 2018 després d'haver-se aprovat les bases d'enguany, tercera edició consecutiva dels anomenants també pressupostos participatius.

Aquest fase s'inicia amb l'aportació lliure de totes i cadascuna de les propostes que realitzen els veïns amb la deguda acreditació. La presentació de les propostes de projectes d'inversió dintre es farà presencialment a l'urna que l'Ajuntament de Castelló de Rugat disposarà a l'efecte a les dependències de la Casa de la Cultura Escoles Velles. A l'efecte d'unificar el model de presentació de propostes, l'ajuntament posa a disposició un model. el consistori va recordar ahir que Castelló Participa és una consulta a la ciutadania per decidir la inversió de la partida pressupostària de 20.000 euros. A partir del dia 27 es revisaran les propostes per una comissió mixta, la qual les examinarà totes per a que s'ajusten als següents criteris: la legalitat i la quantia, i que no estiga consignada ja al pressupost.