Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

Albaida refinança el deute i aconseguix estalviar 1.000 € diaris d’interessos

L'Ajuntament d'Albaida, en Ple, va aprovar ahir per unanimitat el nou pla de finançament del deute que permetrà a la localitat estalviar 1.000€ al dia en pagament d’interessos a partir de l'1 de desembre

La petició de refinançament del deute heretat de l'etapa del Partit Popular i que va realitzar l'Ajuntament d'Albaida al Ministeri d'Hisenda en el mes de setembre, ja ha sigut aprovada per aquest últim. Això permetrà al consistori albaidí estalviar una quantitat de 1.000 € diaris en interessos a partir de l'1 de desembre, el que es traduix en un estalvi de mes de 3 milions d’euros a la finalització d'aquest refinançament i en una reducció de 7 anys d'amortització del deute.

Els successius plans de pagament a proveïdors als quals s'havia acollit l'Ajuntament d'Albaida durant els anys 2012 i 2013 per a finançar el deute incloïen un tipus d'interés del 5,9%, ha suposat una despesa de 2.003.651,02 €. Aquest finançament implicava la retenció del 50% de la participació de tributs de l'Estat a causa de l'elevat deute que el consistori havia d'assumir. És a dir, un 50% de la quantitat que l'Estat destina a l'ajuntament pels tributs recaptats i que representa una quinta part del pressupost del municipi, es retenia fins al dia de hui per a l'amortització del deute. Aquest fet impossibilitava que una gran quantitat de recursos municipals pogueren ser destinats a despeses locals.

El nou pla de refinançament, a més de rebaixar en 3.470.709,92 € els costos financers amb la reducció del tipus d'interés fins a l'1,002%, permet, en relació a aquest fet, acurtar l'obligació de pagament del deute a un període de 10 anys, de tal manera que seria l'any 2027 la data final del pla d'amortització i no l'any 2034 com estava previst al pla inicial.

L'assumpció del nou pla de refinançament és possible sobretot a la gestió econòmica que l'equip de govern de l'Ajuntament d'Albaida ha portat a terme en els últims anys, que fa que puga assumir a dia de hui el seu deute i tornar a comptar amb el 50% de la participació que retenia l'Estat, el que suposa uns ingressos de 50.000 € mensuals addicionals que fins ara el consistori municipal no rebia. L'Alcalde d'Albaida, Josep Antoni Albert i Quilis manifesta que "aquest pla de refinançament autoritzat pel Ministeri d'Hisenda permetrà afrontar el deute de l'ajuntament i, per tant, reconduir al consistori a la normalitat econòmica tan desitjada per tots."