Radio Ontinyent
Radio Xàtiva

anunciante

NoticiasLocal

Es constitueix el nou Consell d'Administració de Caixa Ontinyent

Antonio Carbonell continua com a President de l'entitat.

Esta vesprada ha celebrat sessió el Consell d'Administració de Caixa Ontinyent, al qual s'han incorporat els nous membres elegits per l'Assemblea General el passat 14 de juliol i s'han triat els càrrecs vacants. També ha elegit els membres de la Comissió Mixta d'Auditoria, que assessora al Consell d'Administració, vigila la coherència de la política de riscos amb l'estratègia empresarial, supervisa el control intern i la informació financera, i es relaciona amb els auditors garantint la seua independència. Conforme a la nova legislació sobre caixes d'estalvis, la incorporació dels nous membres del Consell ha comptat amb l'avaluació favorable del Banc d'Espanya, que ha considerat que compleixen els exigents requisits d'honorabilitat, formació, experiència i capacitat de bon govern.

Segons el President, Antonio Carbonell, la labor del Consell d’Administració ha de combinar la continuïtat quant a la missió i objectius socials de l'entitat i la transició al nou model bancari que imposen els nous temps; una labor difícil emmarcada a curt i mitjà termini per un entorn econòmic que es preveu de recuperació, una competència més agressiva i posicionada clarament per als clients i operacions més rendibles, i la pressió regulatòria i dels supervisors sobre aspectes com liquiditat, capitalització, morositat, control del risc i govern corporatiu.

Publicado en Local 04 / 12 / 2017