Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

La Pobla del Duc rebaixarà el valor cadastral dels immobles per al 2018

L’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat per a 2018 atorga a alguns municipis la capacitat de fer-ho.

La Pobla del Duc ha iniciat els tràmits per a aplicar

un coeficient reductor als valors cadastrals de tots els immobles en totes les

zones de la població. La mesura s’enquadra dins de la fase inicial del procés

d’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat per a 2018 que atorga a

alguns municipis la capacitat d’aplicar un coeficient reductor als valors

cadastrals vigents el 2017. En el cas de La Pobla del Duc, el Ministeri d’Hisenda

ha permés la incorporació d’un coeficient corrector del valor cadastral del 0,96

al Projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2018, el que es

traduiria en una rebaixa del 4%.

La Pobla del Duc ha passat del 0’85% quan governava el PP al 0’5% amb l’actual

equip de govern que va impulsar una regularització i baixada de l'IBI en 2014

del 0’75 % al 0’60% per a esmorteir, en la mesura del possible, les conseqüències

de la pujada de la revisió cadastral efectuada en 2009 pel govern del PP, amb

la qual cosa la rebaixa final del tipus impositu va ser del 23’8% en 2014. En

2015, l'equip de govern socialista va gestionar una nova baixada tipus passant

de 0’6 al 0’5 % actual, un 16’67% menys.

Des d’alcaldia i la regidoria d’hisenda que dirigix Jordi Bravo, s’assumix la baixada d’ingressos que pot provocar la mesura perquè « som concients de la

situació per la qual passa el veïnat i baixar la pressió fiscal era ineludible, és la

nostra responsabilitat i ho podem fer perquè s’ha treballat amb trellat i

constància».

Les queixes per l’excessiu valor cadastral venien succeint-se des de la nefasta

revisio catastral exercitada per el Partit Popular en 2009 que va multiplicar els

valors just a la cresta de l’onada de la bombolla immobiliària. L’alcalde, Vicent

Gomar, explica que l’IBI rústic també ha estat objecte d'una important

reducció, del 0’60 al 0’45, per tal de beneficiant el sector agrari «que és un

dels principals motors econòmics de La Pobla i al qual tenim molt present i

seguirem ajudant amb mesures com esta».