Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

Día Mundial contra la Sida

El dia 1 de desembre se celebra el dia Mundial contra la Sida. Aquesta és una oportunitat per a conscienciar, educar i millorar la comprensió del VIH com un problema de salut pública que encara està present en la nostra societat.

Des de la Regidoria de la Joventut, juntament amb el Consell de la

Joventut de Xàtiva i la UPPCA depenent de la Regidoria de Sanitat (Unitat

de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives), s'organitza una jornada

de sensibilització que tindrà lloc en els centres d'ensenyament.

L'objectiu principal és conscienciar als i les jóvens sobre la

importància de la prevenció de risc per lluitar contra aquesta malaltia,

doncs les dades apunten que la majoria dels nous casos de sida que es

registren en Espanya es produïxen per no prendre mesures preventives en les

relacions sexuals.

Per tot això, es repartiran preservatius junt amb cartells i follets

explicatius sobre la malaltia a l'hora de l'esplai perquè tots els alumnes

estiguen informats sobre els riscos de tindre relacions sexuals sense

protecció i també sobre aquesta malaltia.