Radio Ontinyent
Radio Xàtiva

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasLocal

Ontinyent suspén la liquidació de plusvàlues fins que el Ministeri d’Hisenda aclarisca com aplicar la Llei d’Hisendes Locals

El Tribunal Constitucional ha declarat la nul·litat de diversos articles que afecten l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a nivell estatal

L’Ajuntament d’Ontinyent ha suspès la liquidació de les plusvàlues, després que el Tribunal Constitucional (TC)

haja declarat la nul·litat de diversos articles que afecten l’impost de l’increment del valor dels terrenys de

naturalesa urbana a nivell estatal. Tal com explicava en l’últim ple municipal el regidor d’Hisenda, Joan Sanchis,

“quan el TC va emetre dues sentencies al respecte sobre les lleis forals d’Àlava i Guipúzcoa, aquestes no eren

d’aplicació a nivell estatal, però altra sentencia posterior sí que afecta el text de la Llei Reguladora

d’Hisendes Locals que apliquem tots els ajuntaments, declarant nuls diversos articles”.

Sanchis explicava que “per evitar situacions d’inseguretat jurídica no anem a continuar liquidant les plusvàlues, i

anem a esperar a que el Ministeri d’Hisenda ens diga com interpretar i aplicar la Llei, com li ha sol·licitat la

Federació Espanyola de Municipis i Províncies”. Així les coses, Sanchis assenyalava que “és recomanable que si algú ha rebut o rep una liquidació, si considera que l’operació ha sigut a pèrdues, que la pague i després presente un

recurs, perquè això li servirà per evitar pagar un hipotètic recàrrec, i si finalment s’ha de tornar eixos

diners al contribuent lògicament se’ls tornaran”. Fins que la modificació de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s'aprove per part del legislatiu, o s’aclarisca la seua aplicació, l'Ajuntament d'Ontinyent cautelarment paralitzarà la liquidació de la Plusvàlua. Joan Sanchis recomanava als interessats “que siguen cautelosos respecte a la informació que arriba per diferents mitjans sobre aquest assumpte, i esperar als aclariments oficials per part del Ministeri d’Hisenda”, concloïa.

Publicado en Local 30 / 05 / 2017